update vanuit het bestuur november 2019

Geliefde vrienden van Saron,

Wonderlijk om een vriend van Saron te zijn, terwijl Saron helaas niet meer bestaat. Maar wat nog wel bestaat is onze stichting. Wij willen dienstbaar blijven voor mensen die in psychische nood zitten en hulp zoeken bij een instelling, waarin hulpverleners, gedreven door de liefde van God, willen helpen vanuit het Leven dat Christus Jezus ons heeft gegeven en vanuit de overtuiging dat alleen op de weg van en met Christus mensen tot verlossing en bevrijding kunnen komen. Die overtuiging maakt dat wij de noodzaak blijven zien van een stichting, die daarin financiële hulp verstrekt waar dat nodig en mogelijk is.

U had al een tijd niets van ons vernomen en de oorzaak is, dat wij als stichtingsbestuur ons beraden op de toekomst. Hoe gaan we verder met hetzelfde gedachtengoed als waarmee we zijn begonnen? De omstandigheden zijn anders geworden, maar wij hechten er veel waarde aan, dat het gedachtengoed onveranderd blijft. Welke koers wil de Here God dat we in die veranderde omstandigheden gaan inslaan, welke wegen opent Hij voor ons?

Daarvoor hebben we allereerst een ontmoeting gehad met een aantal mensen, die de stichting een zeer warm hart toedragen en ons daarin raad kunnen verschaffen en ondersteunen. Deze ontmoeting is recent geweest en wij willen u graag op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

   Daarnaast lopen ook nog steeds de onderhandelingen met de curator van het laatste faillissement. Aangezien u zeer vrijgevig bent geweest na de oproep vanuit Vrienden van Saron om d.m.v. giften het geld bij elkaar te krijgen voor de toen nieuw op te richten stichting en dat helaas niet heeft mogen baten, voelen wij de morele plicht alles in het werk te stellen om u het geld terug te geven. Wij weten dat het bestuur van Pastoraal Centrum het terrein wil gaan verkopen aan het Leger des Heils en daarvoor veel geld zullen ontvangen , daarom zullen wij hen het geld , dat u in de zaak hebt gestoken, aan hen terugvragen. Wij hopen u hierover over een half jaar meer te kunnen vertellen en wij vragen in het bijzonder uw gebed in deze zaak.

Ik kan me voorstellen dat u best benieuwd bent om te weten, hoe het nu gaat met het voormalige Saron, dat nu de naam draagt “Huis en Haard te Beuningen”. Als je daar nu op het terrein komt wordt je zeer vriendelijk gegroet door medewerkers van het Leger des Heils en door bekende gasten, die daar nog wonen. De afgelopen tijd is erg zwaar geweest voor de bewoners, die onbekende gezichten zagen, die plotsklaps hun hulpverleners waren geworden. Angst, boosheid, gevoelens van onveiligheid, verdriet, eenzaamheid waren allemaal emoties die de boventoon voerden. Tegelijkertijd was men er zich van bewust, dat deze nieuwe medewerkers tijd en gelegenheid moesten krijgen om te wennen en ingewerkt te raken, want voor hen was het ook heel zwaar. Meerdere cliënten zijn naar elders verhuisd, maar er woont nog een vertrouwd groepje, die wel merken dat de mensen van het Leger des Heils echt hun best doen zoveel in hun vermogen ligt en dat het nu ook allemaal wat rustiger begint te worden. Onze gebeden voor deze mensen zijn hard nodig. Ze missen wel het grote kenmerk van Saron, namelijk dat alles draaide om het doel van de Here God in een mensenleven.

We weten, dat we in totale afhankelijkheid van de Heer onze weg mogen gaan, dat we niet zelf moeten proberen de zaken op te lossen zonder Hem daarin te kennen en dan denk ik aan Psalm 37:5 Wentel uw weg op de Heer en vertrouw op Hem en Hij zal het maken. Daaraan houden we ons vast en dat mag ons rust en vertrouwen in de toekomst geven.

Met een vriendelijke groet, Adi Hogeboom, voorzitter

Welkom

Stichting Vrienden van Saron heeft als doel om christelijke pastorale hulp in Nederland te ondersteunen.

Ontstaan Vrienden van Saron

Vrienden van Saron is ontstaan met het verlangen om mensen te helpen zorg te ontvangen wanneer dit niet vanzelfsprekend is.

Contact

  • Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.