Bestuursleden stellen zich voor

In het bestuur van Stichting Vrienden van Saron zitten de volgende bestuursleden.

Adi Hogeboom

Functie: Voorzitter

Motivatie: Helaas heeft het hele gebeuren rond Saron, met als afloop het einde van de bediening op deze prachtige plek, Gerrit Beking zo aangegrepen, dat hij (tijdelijk) zijn functie binnen de stichting heeft moeten neerleggen. Het is nu van belang dat hij een periode van rust krijgt. Een paar weken geleden heeft Gerrit mij al gevraagd of ik mij wilde bezinnen over versterking van het bestuur, waarin ik heb ingestemd. De recent ontstane situatie maakte dat er per direct een nieuwe voorzitter moest komen en toen werd mij de vraag gesteld of ik die functie zou willen vervullen. Ik vind het een eer om Gerrit Beking te mogen vervangen. Daarbij hoop en bid ik, dat hij spoedig zal herstellen.
Ik zal me nu eerst aan u voorstellen. Mijn naam is Adi Hogeboom, ben getrouwd, ben 63 jaar en woon in Enschede. Bij de oprichting van de Stichting Vrienden van Saron heb ik in het allereerste bestuur gezeten. Dat was kortdurend, omdat ik toen ook in het bestuur van Pastoraal Centrum Saron zat. Met veel plezier heb ik op Saron ruim 9 jaar vrijwilligerswerk mogen doen, waar ik met dankbaarheid op terug kijk.

Norton de Jong 

Functie: Secretaris/Penningmeester

MotivatieMijn naam is Norton de Jong en ik ben geboren in december 1971 en woon in Enschede. Ik kerk bij de Baptistengemeente Het Trefpunt in Enschede-Noord. Als kleinzoon van ds. M de Jong, de oprichter van Saron, heb ik mij natuurlijk altijd betrokken gevoeld. Als bestuurslid van Vrienden van Saron hoop ik iets bij te kunnen dragen om er voor te zorgen, dat mensen die hulp nodig hebben die kunnen krijgen en dat ze Gods grote Genade en Liefde mogen leren kennen.

UPDATE BESTUUR SEPTEMBER 2021

Enschede, 30 September 2021

 

Geliefde Vrienden van het voormalige Saron.

Al geruime tijd hebt u niets meer van ons vernomen, hoewel de Stichting Vrienden van Saron
nog steeds bestaat. We kunnen de stichting nog steeds niet opheffen doordat de juridische
afwikkeling van het faillissement van Saron nog niet rond is. Door alle maatregelen die nu
gelden, moeten we er van uitgaan dat het alleen nog maar langer gaat duren.

Een ander punt is dat we de stichting helemaal niet willen opheffen. Wij als bestuur staan in
nauw contact met een groepje mensen uit verschillende disciplines in de maatschappij, die
in het verleden ook met Stichting Saron te maken hebben gehad of het in ieder geval hebben
gekend. Er zijn al geruime tijd plannen om met deze betrokken mensen bij elkaar te gaan
zitten om te brainstormen en te overleggen over de vraag hoe we de stichting weer
dienstbaar kunnen laten zijn aan christelijke zorginitiatieven.

We weten dat de nood groot is en onder de huidige omstandigheden alleen maar groter wordt.
Hulp geboden vanuit de liefde van de Here God, die Hij heeft laten zien door het sterven van
Jezus
Christus aan het kruis van Golgotha, en gestoeld op zijn Woord is heel hard nodig. We weten
ook dat financiƫle ondersteuning vaak hard nodig is.

Het lastige is op dit moment, dat fysiek bij elkaar komen bijna niet mogelijk is, terwijl zulke
gesprekken online niet haalbaar en gewenst zijn. Mijn vraag aan u is of u wilt meebidden
dat er snel weer gelegenheid komt om met deze groep mensen bij elkaar te komen voor
dit overleg, zodat we een begin kunnen maken met het realiseren van plannen.

Ons verlangen is om het erfgoed van ds. De Jong te laten doorleven en wij hopen van harte
dat we u binnenkort meer nieuws kunnen doorgeven.

lk wens u allen, vooral in deze rare, verwarrende tijden de rusten vrede van de Hemelse Vader toe.

 

Een hartelijke groet, namens het bestuur,
Adi Hogeboom

VRIJSPRAAK definitief

Vrijspraak voor alle betrokkenen in de zaak Laax.

 

Na ongeveer 7,5 jaar kregen we op 15 oktober jl, het verlossende woord te horen dat het O.M.

de cassatie tegen de verdachten had ingetrokken en zodoende de vrijspraak die al in 2018 was uitgesproken nu dan echt definitief is.

Voor ons allemaal die al die jaren intes heeft meegeleefd verlossend nieuws en God zij dank.

Voor die alles nog eens wil doorlesen en weer helder wil hebben hoe het verloop was, hiebij een link. www.aanklacht.com

 

Met vriendelijke groet, namens het bestuur,

Norton de Jong

Welkom

Stichting Vrienden van Saron heeft als doel om christelijke pastorale hulp in Nederland te ondersteunen.

Ontstaan Vrienden van Saron

Vrienden van Saron is ontstaan met het verlangen om mensen te helpen zorg te ontvangen wanneer dit niet vanzelfsprekend is.

Contact

  • Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.