Verantwoording 2017

Actueel verslag van de werkzaamheden in 2017.

Promotieactiviteiten

In het jaar 2017 is er aandacht gegeven aan het verder versterken van de band met onze achterban.
Door de samenwerking met Conferentieoord “De Ark” in ter Apel zien we als bestuur verdere progressie om meer mensen te bereiken en zowel het Conferentiecentrum als Pastoraal Centrum Saron nog beter te promoten. Onze voorzitter is in 2017 met enige regelmaat op het conferentieoord De Ark aanwezig geweest om de conferenties bij te wonen en promotiemateriaal te overhandigen.

Bestuur

In 2017 is de heer J. Hartman toegetreden tot ons bestuur, die nu weer uit vier personen bestaat.

Financiële bijdragen aan pastoraal Centrum Saron

We zijn opnieuw blij dat we de gedane aanvraag voor de financiële ondersteuning cliënten ad € 15.750,-- hebben kunnen honoreren. Dit betreft mensen die hun verblijf op P.C. Saron in beperkte mate of helemaal niet kregen vergoed via de verzekering etc.

Financiële ondersteuning De Ark

Dit jaar is er geen financiële ondersteuning geweest.

Ondersteuning op geestelijk vlak

Hoewel onze stichting los staat van P.C. Saron is onze doelstelling natuurlijk wel om P.C. Saron te ondersteunen met woord en daad. De onderzoeken die lopen inzake de besteding van de PGB gelden hebben een zware wissel getrokken op de directie en medewerkers van P.C. Saron.

Deze rechtszaak loopt nog steeds en naar verwachting zal er in juli 2018 een uitspraak komen.

Voor de laatste ontwikkelingen daaromtrent verwijzen wij u naar de site van Pastoraal Centrum Saron : www.saron.net

Inkomsten

Ons werk is in 2017 is weer ondersteund door een groot aantal particulieren die een belangrijke basis vormen voor ons werk.

We merken ook dat daar bijdragen bijzitten van oud gasten van P.C. Saron die met hart en ziel verbonden zijn met het bijzondere mooie werk wat de HEERE door P.C. Saron doet.

We zien wel een teruggang van de inkomsten.

Via de post legaten is er in 2017 niets ontvangen.

Welkom

Stichting Vrienden van Saron heeft als doel om christelijke pastorale hulp in Nederland te ondersteunen.

Ontstaan Vrienden van Saron

Vrienden van Saron is ontstaan met het verlangen om mensen te helpen zorg te ontvangen wanneer dit niet vanzelfsprekend is.

Contact

  • Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.