Ontstaan Stichting Vrienden van Saron

Stichting Vrienden van Saron is een initiatief van mensen die hart hebben voor de zorg voor kwetsbare mensen. Het doel is om door de activiteiten van deze stichtingen extra onder de aandacht te brengen van christelijk Nederland en er zo aan bij te dragen dat hoogwaardige christelijke, pastorale zorg in Nederland kan blijven bestaan.