Betekenis naam Saron

De naam Saron is aan de Bijbel ontleend. In Jesaja 65:10 staat: ‘Saron zal tot een weide voor schapen worden’; dat is een beeld van rust. Door de vlakte van Saron (Israel) liep echter ook de handelsroute van Syrië naar Egypte, een verbinding tussen twee werelden. Zo wil Saron ook geen eindstation zijn, maar een pleisterplaats op de levensweg waar mensen rust en voeding vinden. Na de tijd bij Saron kan men dan veelal weer vernieuwd, verkwikt en weerbaar verder te trekken het volle leven te gemoed. Ook is de naam Saron een verwijzing naar de heerlijkheid van Christus, de komende bruidegom, in Hooglied ook wel verwoord als de ‘Roos van Saron’.