Meerjaren beleidsplan stichting Vrienden van Saron

Van onze stichting Vrienden van Saron vindt u het meerjaren beleidsplan van de stichting ten behoeve van de ANBI status in het volgende document: 

pdfMeerjaren beleidsplan 2018-2021 VriendenvanSaron.pdf