• Informatie: 0541-353505

Home

Vervolg informatie Saron maart 2019

Door deze 3de brief willen wij u als trouwe en meelevende Saron-vriendenkring/achterban verder informeren over Saron. Wij zijn van mening dat u er recht op heeft geïnformeerd te worden over de stand van zaken rondom de doorstart van de zorgverlening op Saron. Uw betrokkenheid is overweldigend en juist daarom willen wij openhartig onze bezorgdheid, gebrokenheid en innerlijke pijn met u delen. Tevens willen wij u in kennis stellen van voorgenomen activiteiten.

Besluitvorming Centrum Gemeente Enschede

Als een donderslag bij heldere hemel kwam op woensdag 13 maart jl. het bericht dat

Centrum Gemeente Enschede per 25 maart haar subsidie voor 24 plaatsen beschermd wonen aan Stichting Saron Zorgverlening gaat beëindigen. De Gemeente Enschede stemde begin november in met de doorstart door Saron Zorgverlening. Na bijna 5 maanden heeft de Gemeente Enschede alsnog besloten op korte termijn te stoppen met subsidie verstrekking.

Dit heeft grote en ingrijpende gevolgen, als eerste voor de mensen in de woonzorg van Saron, maar ook voor de nieuwe Stichting Saron Zorgverlening. De Gemeente Enschede heeft daarbij besloten met een andere partij in zee te gaan en wil alle begeleiding vanuit Saron Zorgverlening overdragen aan het Leger des Heils. Tijdens een door de Gemeente Enschede belegde informatieavond hebben alle bewoners – op een enkeling na - duidelijk kenbaar gemaakt dat zij de zorg willen blijven ontvangen van de zorgmedewerkers van Saron Zorgverlening en niet vanuit het Leger des Heils. Zonder hierin het Leger des Heils tekort te willen doen, is vanuit de Cliëntenraad van Saron met klem benadrukt en gevraagd aan de Gemeente Enschede om niet aan de voorkeur van de bewoners voorbij te gaan.

Daarom heeft de Cliëntenraad de Gemeente Enschede namens de bewoners een door hun ondertekende petitie aangeboden. De indruk bestaat dat Saron Zorgverlening de dupe is geworden van een politiek strategisch spel. Bovendien blijft het zorginhoudelijk onverantwoord om bewoners van Saron, die jarenlange vertrouwensbanden hebben opgebouwd met de zorgmedewerkers, binnen 12 dagen over te dragen. Het is niet correct dat cliënten een andere zorgaanbieder opgelegd krijgen, op deze wijze worden zij beknot in hun keuzevrijheid.

Kort geding

Om deze reden hebben de bestuurders van Stichting Saron Zorgverlening een kort geding tegen de Gemeente Enschede aangespannen.

Het kort geding zal a.s. woensdag 27 maart om 11.00 uur plaats vinden in de rechtbank te Zwolle.

Optreden bestuur Stichting Pastoraal Centrum Saron

(tevens Raad van Toezicht van de voormalige St. Zorggroep Saron)

Het bestuur van Stichting Pastoraal Centrum Saron heeft de gebouwen van Saron nog steeds onder hun beheer. De koers die het bestuur van PC Saron gekozen heeft blijft voor ons tot op heden een raadsel, mede gezien het feit dat alle medewerkers hierdoor dreigen ontslagen te worden. Het beleid, de toekomstvisie en de werkwijze van het bestuur van PC Saron staan haaks op het tot nu toe gevoerde beleid. Mede hierdoor, zoals reeds benoemd, krijgen cliënten tegen hun wil op heel kort termijn een andere zorgaanbieder opgelegd.

In samenspraak met familie De Jong

Deze informatiebrief is in samenspraak met familie van ds. M. De Jong opgesteld. Ook zij moeten toezien dat de erfenis van ds. De Jong te gronde dreigt te gaan. In september jl. hebben zij aan de Raad van Toezicht van de toen nog bestaande Stichting Zorggroep Saron een brief gezonden. In dit schrijven hebben ze hun twijfels geuit over het handelen en de onderliggende motieven van de Raad van Toezicht, het huidige bestuur van Pastoraal Centrum Saron. Ds. De Jong heeft als oprichter van Saron de functie van het oprichterschap op zijn schouders gelegd gekregen. Bij overlijden zijn de bevoegdheden van het oprichterschap overgedragen aan zijn vrouw Marian De Jong-Van Groningen. Bij leven heeft zij in goed vertrouwen deze bevoegdheden overge-dragen aan de Raad van Advies. De functie van de Raad van Advies was er op gericht beleid te corrigeren wat in tegenspraak is met de geestelijke missie en doelstellingen van Stichting Pastoraal Centrum Saron.

Het bestuur van Pastoraal Centrum Saron heeft in 2017 deze raad opgeheven zonder daar de familie van ds. De Jong in te kennen. Dit en heel de gang van zaken, met name in het afgelopen jaar, heeft de familie De Jong meer dan pijnlijk getroffen.

Opzegging van vertrouwen

In navolging van het management van Saron, de Cliëntenraad, de Ondernemersraad en het vertrouwensechtpaar hebben ook wij als bestuurders van Vrienden van Saron het vertrouwen opgezegd in het bestuur van Pastoraal Centrum Saron. Hier liggen meerdere redenen aan ten grondslag. Zo blijken enkele deskundige partijen van mening dat het op eigen initiatief aanvragen van het faillissement niet nodig was. Uitspraken van de curator en signalen vanuit het interim management, dat na de schorsing van dhr. Schut is aangesteld, bevestigen dit beeld. Het handelen van het bestuur van PC Saron blijkt er op gericht te zijn de doorstart van de nieuw opgerichte Stichting Saron Zorgverlening tegen te werken.

Enkele voorbeelden hierin zijn:

 • In de maandenlange onderhandeling over de huurovereenkomst eist het bestuur van PC Saron een extreem hoge huur van Saron Zorgverlening.
 • Het bestuur van PC Saron stemt in met informatie die er opgericht is om Saron Zorgverlening in een kwaad daglicht te stellen.
 • Het bestuur van PC Saron heeft in de media uitspraken gedaan waardoor het handelen van Vrienden van Saron ter discussie wordt gesteld.

Mede hierdoor en doordat er geen akkoord is bereikt over de huurvoorwaarden hebben de bestuurders van Saron Zorgverlening het besluit moeten nemen voorlopig de deur van het herstellingsoord te sluiten. Voor alle duidelijkheid : de bestuurders en zorgmedewerkers van Saron Zorgverlening zetten zich op Saron blijvend met hart en ziel in voor de 24 bewoners van het Saron beschermd wonen gedeelte.

Nu het bestuur van PC Saron binnen een week – zonder overleg- heeft aangekondigd een huurovereenkomst afgesloten te hebben met een collega-instelling is voor ons de maat vol.

Vrienden van Saron is samen met het management van Saron Zorgverlening, de Cliëntenraad en de Ondernemersraad van mening dat er maar één oplossing mogelijk is. Namelijk dat de bestuurders van PC Saron hun verantwoordelijkheid nemen door hun taak als bestuurders over te dragen aan het bestuur van Saron Zorgverlening, met als doelstelling zo spoedig mogelijk de eenheid binnen het werk van Saron te herstellen.

Behoefte tot uiting

We merken dat er onder cliënten, familie, medewerkers, vrijwilligers en achterban behoefte is om hun zorg, verdriet en verontwaardiging te kunnen uiten aan zowel de Gemeente Enschede en het bestuur van Stichting Pastoraal Centrum Saron. Mocht bij u deze behoefte ook bestaan dan kunt u uw reactie aan ons doormailen of naar ons toesturen : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vervolg activiteiten

Om niet lijdzaam toe te kijken hebben wij woensdag 27 maart a.s. uitgeroepen tot een dag van bidden en vasten voor Saron, waarbij ons verzoek is te bidden voor de volgende punten:

 • Voor rust, bescherming en vrede voor de cliënten en gasten van Saron.
 • Voor kracht en ondersteuning voor de medewerkers van Saron.
 • Voor wijsheid voor de rechter die inzake het kort geding het besluit zal nemen.
 • Voor de advocaat die de zaak bepleit en veel inzichten nodig heeft om de complexe situatie te verwoorden.
 • Dat de Gemeente Enschede op haar besluit zal terugkomen en Stichting Saron Zorgverlening een eerlijke kans zal geven.
 • Dat het bestuur van Stichting Pastoraal Centrum Saron haar verantwoordelijkheid neemt en haar medewerking verleent om de schade te herstellen.
 • Dat de visie van oprichter ds. De Jong in de toekomst gecontinueerd zal worden.

Bij voorbaat dank voor uw gebeden en de giften die we steeds weer mogen ontvangen. Ze stellen ons in staat door te gaan met ondersteunende activiteiten. Wij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. Daarvoor kunt u ook onze website bezoeken : www.vriendenvansaron.nl

Tot slot

      In dit alles zien wij stap voor stap uit naar het 50-jarig bestaan van Saron D.V. 6 november 2020, in het vertrouwen dat bij de HEERE alles, wat onmogelijk lijkt voor de mens, mogelijk is!

Ter afsluiting van deze brief “van onder de zon gezien” de volgende vertroostende en bemoedigende tekstwoorden die ons iets weergeven van Hem Die “boven de zon” uitgaat en vandaaruit heel het aards gebeuren vast in Zijn handen heeft :

“...opdat wij ...een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij Hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt, vast te houden. Deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Daar is de Voorloper voor ons binnengegaan, namelijk Jezus...” Hebr. 6 : 18 t/m 20a HSV.

Met vriendelijke groet,

bestuur Stichting Vrienden van Saron.

Emailadres :

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. U kunt uw emailadres aan ons door geven voor digitale toezending van Saron-nieuwsberichten. Tevens kunt u ook via dit mailadres uw reacties aan ons toezenden.

www.vriendenvansaron.nl Wij moedigen u aan om onze website regelmatig te bezoeken voor verdere informatie.

Doneren :

t.n.v. Stichting Vrienden van Saron NL 22 RABO 0150 4408 39

Online geven via iDEAL kan ook : www.vriendenvansaron.nl/help-saron/doneren Door de belastingdienst zijn wij ANBI erkend, daardoor zijn uw giften aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

Doneer nu

Steun ons door een donatie over te maken via iDeal.

Geef een omschrijving

Kies jouw bank

De betaling wordt afgehandeld door Digiwallet / Targetpay.

Welkom

Stichting Vrienden van Saron heeft als doel om christelijke pastorale hulp in Nederland te ondersteunen.

Ontstaan Vrienden van Saron

Vrienden van Saron is ontstaan vanuit Saron Pastoraal Centrum met het verlangen om mensen te helpen zorg te ontvangen wanneer dit niet vanzelfsprekend is.

Contact

 • Adres: Paandersdijk 2 - 7588 PZ - Beuningen (Ov.)
 • Tel: 0541-353505
 • Fax: 0541-356065
 • Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.